Medical Portal. Ziekte, Symptomen, Behandeling
Hoofd- » Interactieve » Rapilysin®

Rapilysin®


producent: Actavis

bevat

Rapilysin® is een oplossing voor bloedstolsels.

Actieve stoffen

reteplase


toepassing

Rapilysin® wordt gebruikt voor de bloedstolsels van een van de kransslagaders van het hart of andere longaders en bloedstolsels in de longen. Alleen gebruikt in ziekenhuizen.


dosering

Verkrijgbaar als een poeder voor oplossing voor injectie, dat na reconstitutie in een ader wordt toegediend.

 • Gewoonlijk 10 E 2 keer geĂŻnjecteerd met intervallen van 30 minuten.
 • Gebruik zo veel mogelijk niet later dan 12 uur na het begin van de bloedstolsel.

Mogelijke bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 10%)

Ontsteking op de injectieplaats, reacties op de injectieplaats

Hartaanval, hartfalen, lage bloeddruk, vocht in de longen

Neiging tot bloeden

Vaak (1-10%)

Bloeden in het maagdarmkanaal

Verslechtering van hartfalen, hartritmestoornissen, hartstilstand, snelle hartslag

Soms (0,1-1%)

Bloedstolsel in de longen, Bloedstolsels, Hersenbloeding, Bloedverwijdering

Huidbloedingen en slijmvliezen

Allergische reacties

Zeer zeldzaam (minder dan 0,01%)

Depressie, epileptische aanvallen, verwarring, krampen, psychose, spraakstoornissen

Anafylactische shock - een acute ernstige allergische aandoening

onbekend

Bloedstolsel bestaande uit vet


Mag niet worden gebruikt

Rapilysin® mag niet worden gebruikt in:

 • eerdere of huidige actieve bloeding (behalve voor menstruatie)
 • grote operatie, weefselbeschadiging, weefselonderzoek van de inwendige organen of geboorte binnen de laatste 3 maanden
 • hoge bloeddruk die niet met medicijnen kan worden gereguleerd
 • oesofageale spataderen
 • acute ontsteking van het hart of de alvleesklier
 • eerdere hersenbloeding of bloedstolsels in de hersenen
 • zeer slecht functionerende lever of nieren
 • bepaalde kankerziekten.

zwangerschap

Mag niet worden gebruikt als gevolg. Gebrek aan kennis. Deze tekst verschilt van de goedgekeurde productinformatie van de vennootschap (SPC).Bør niet worden gebruikt als gevolg. Gebrek viden.Denne tekst wijkt af van goedgekeurde productinformatie van de vennootschap (SPC).

borstvoeding

Mag niet worden gebruikt vanwege een gebrek aan kennis. Deze tekst wijkt af van de goedgekeurde productinformatie van het bedrijf (productoverzicht).

verkeer

Geen waarschuwing.

bloeddonor

Laat het niet vallen. 4 weken quarantaine na afloop van de behandeling.

effect

 • Werkt door een enzym (plasmine) in het bloed te activeren. Plasmine ontleedt fibrine om het bloedstolsel op te lossen.
 • Het effect treedt onmiddellijk op na injectie in de bloedbaan.
 • De halfwaardetijd in het bloed (T½) is ongeveer 18 minuten.

farmaceutische vormen

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. 1 injectieflacon bevat 10 E-reteplase.


Speciale waarschuwingen

Voorzichtig bij:

 • meer dan 75 jaar oud
 • zeer hoge bloeddruk
 • verhoogd risico op bloedingen
 • bloedingen van het maagdarmkanaal of de urinewegen in de laatste 10 dagen.

Gebruik van andere geneesmiddelen

Het is belangrijk om uw arts te informeren over alle geneesmiddelen die u gebruikt.
 • Andere geneesmiddelen die bloedverdunners veroorzaken, zoals heparine, vitamine K-antagonisten, acetylsalicylzuur, dipyridamol en abciximab, kunnen het risico op bloedingen vergroten.

Subsidies, levering, pakketten en prijzen

subsidiesuitleveringVorm en sterkte afgevenverpakkingPrijs in kr.
Mag alleen in ziekenhuizen worden afgeleverd. Geleverd volgens de bepalingen voor geneesmiddelen in afleveringsgroep Apoeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 10.102 htgl. + Solv. in eenmalige pr.13.500,35
Als Je Graag Ons Artikel En U, Hebben Iets Toe Te Voegen, Deel Je Gedachten. Het Is Erg Belangrijk Om Uw Mening Weten!

Voeg Een Reactie